Jak zapewnić skuteczność szkoleń?

Stworzenie kursu wymaga poświęcenia czasu i włożenia wysiłku, warto zatem upewnić się, że finalny efekt będzie efektywny. Zamiast wprowadzania późniejszych poprawek warto już na samym początku przemyśleć plan działania, aby jak najefektywniej wykorzystać swój czas i osiągnąć zamierzony cel.

Oto kilka kwestii mających wpływ na to czy przygotowywane szkolenie spełni stawiane mu wymagania:

1. Czy e-learning to faktycznie właściwy wybór?

Szkolenia są często potrzebne, aby zwiększyć umiejętności czy wydajność np. pracowników. Jednak przed rozpoczęciem tworzenia kursu e-learningowego trzeba zastanowić się czy faktycznie jest to najlepsze rozwiązanie. W tym celu najlepiej przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych. Upewnienie się w przekonaniu że szkolenie w formie e-learningu spełni stawiane mu wymagania o rozwiąże zaistniałe problemy, jeszcze przed jego utworzeniem, zdecydowanie zwiększy jego szanse na odniesieniu sukcesu. Jeśli jednak okaże się, że nie jest to w danym przypadku najlepsze rozwiązanie, wszyscy zaangażowani po prostu zaoszczędzą czas. Wówczas można zostosować inne, bardziej odpowiednie w danej sytuacji rozwiązanie.

2. Konkretne określenie celów nauczania

Jeżeli stwierdzono, że to właśnie e-learning przyniesie najlepsze efekty, konieczne jest, aby określić cele nauczania. Są one wskazówkami podczas budowania kursu i zapewniają skupienie na właściwym celu końcowym. Często problematyczne okazuje się wykorzystanie w celach nauczania słowa „zrozumieć” (np. „pod koniec kursu uczniowie zrozumieją bezpieczeństwo na słońcu”), ponieważ nie można zmierzyć czyjegoś zrozumienia. Dlatego warto tak opracować cele nauczania, aby były oparta na łatwo mierzalnych wynikach (np. „pod koniec kursu uczniowie będą w stanie określić trzy najważniejsze sposoby ochrony przed szkodliwym działaniem słońca”). Taki założenie łatwo zweryfikować np. za pomocą pytań wielokrotnych.

3. Zaangażowanie uczniów w proces tworzenia kursu

Zbyt często podczas projektowania kursu, uczniowie nie są brani pod uwagę. Nie zawsze łatwo uzyskać do nich dostęp, a zbyt wiele osób zaangażowanych w tworzenie kursu może spowodować bałagan. Jednak brak jakichkolwiek konsultacji z przyszłymi użytkownikami może skutkować tym, że kurs nie będzie odpowiadał ich potrzebom. Uwzględnienie uczniów na dwóch kluczowych etapach tworzenia szkolenia może okazać się niezwykle korzystne:

    • na samym początku – podczas analizy potrzeb szkoleniowych, aby dowiedzieć się jakie wyzwania stoją przed uczestnikami oraz co zamierzają osiągnąć dzięki kursowi
    • na etapie projektowania, kiedy pierwsza wersja szkolenia jest gotowa do recenzji – pozwala to uczniom na wyrażenie opinii na temat utworzonego kursu, czy spełnia on ich potrzeby i wymagania, jednocześnie pozostawiając czas na wprowadzenie niezbędnych zmian.

4. Usprawnienie treści

Bardzo ważną i trudna decyzją podczas tworzenia kursu jest określenie jakie treści umieścić na slajdach a jakie pominąć. Istotnym argumentem jest to, że załączenie każdej części materiału, nie gwarantuje, że użytkownik nauczy się go lub zapamięta. W rzeczywistości im więcej informacji, tym większe prawdopodobieństwo, ze uczniowie poczują się przytłoczeniu lub znudzeni i zrezygnują z dalszej nauki. A nawet jeśli przejdą przez cały kurs, to prawdopodobnie nie zapamiętają go. Lepiej uwzględnić tylko najważniejsze treści, ale mieć pewność, że uczniowie ukończą kurs i więcej z niego wyniosą.

Powrót