Zakończenie wsparcia - Internet Explorer 11

Od stycznia 2022 r. Articulate usunie wsparcie dla przeglądarek Internet Explorer 11 (IE11).

Czym spowodowana jest ta zmiana?

Firma Microsoft przestała obsługiwać IE11 w swoich aplikacjach Microsoft 365 w dniu 17.08.2021, a w dniu 15.06.2022 przestanie obsługiwać IE11 w systemie Windows 10.

Kogo dotyczy ta zmiana?

Zmiana ta dotyczy wszystkich osób korzystających z przeglądarki IE11 w programach Articulate 360 oraz Storyline 3, lub odwiedzających strony Articulate.com oraz E-Learning Heroes community.

Począwszy od 01.01.2022 r. nie będzie można:
- przeglądać stron Articulate.com i E-Learning Heroes community korzystając z przeglądarki IE11,
- tworzyć kursów w Rise 360 korzystając z przeglądarki IE11,
- przeglądać treści z Review 360 korzystając z przeglądarki IE11.

Od 01.07.2022 r. nie będzie można:
- wyświetlać kursów opublikowanych w Storyline 360, Studio 360 lub Rise 360 za pomocą przeglądarki IE11,
- publikować na CD za pomocą Storyline 360 lub Studio 360 (funkcja ta używa IE11 do publikowania treści).

Od 01.10.2022 r. nie będzie można:
- oglądać kursów opublikowanych w Storyline 3 za pomocą przeglądarki IE11,
- publikować na CD za pomocą Storyline 3 (funkcja ta używa IE11 do publikowania treści).

Co należy zrobić, aby przygotować się na nadchodzące zmiany?

Aby uchronić się przed nadchodzącymi zmianami należy pobrać jedną z najnowszych przeglądarek: Microsoft Edge, Google Chrome lub Mozilla Firefox.

Dodatkowa informacja:
Kursy opublikowane przed 01.07.2022 r. będą nadal działać w IE11 - zmiany będą dotyczyły kursów opublikowanych po 01.07.2022 r.

Powrót