Storyline 3 – ulepszenie dostępności

Zarówno klasyczne jak i nowoczesne odtwarzacze w Storyline 3 zostały zmodyfikowane tak, aby znacznie poprawić ich dostępność. Dzięki temu uczniowie mogą korzystać teraz z szerszej gamy czytników ekranu, przeglądarek internetowych i urządzeń. Łatwiejsza stała się też nawigacja po kursach. 


Do najważniejszych zmian można zaliczyć: 


Rozszerzenie obsługi czytników ekranu 
Uczniowie mają teraz większe możliwości w wyborze czytników ekranu. Mogą korzystać z NVDA, VoiceOver (macOS, iOS, iPadOS), TalkBack i JAWS z przeglądarkami obsługiwanymi przez program na komputerze, tablecie i urządzeniach mobilnych. Oprócz standardowych opcji sterujących odtwarzaniem i meny, użytkownicy mogą korzystać także z większej liczby funkcji nawigacyjnych czytnika ekranu. 


Uporządkowana struktura i hierarchia 
Elementy sterujące odtwarzacza zostały pogrupowane w logiczne grupy, dodane zostały punkty orientacyjne ARIA, a funkcje odtwarzacza zostały tak zmienione, aby zachować spójną kolejności hierarchię. Usprawnienia te wpływają na lepsze zrozumienie struktury kursu i łatwiejsze poruszanie się. Elementy sterujące odtwarzacza pogrupowane są semantycznie, spójnie zorganizowane i czytelnie oznaczone. Działają one odpowiednio dla użytkowników korzystających tylko z klawiatury jak i osób korzystających z czytników ekranu. 


Nowe ustawienia odtwarzacza 
Dodane zostały dwie zupełnie nowe opcje, pozwalające na zmianę koloru prostokąta skupienia dostępności oraz wyłączenie funkcji pomijania nawigacji. Prostokąt skupienia dostępności pozwala użytkownikom korzystającym tylko z klawiatury, zobaczyć, który obiekt jest aktualnie wybrany. Domyślnie prostokąt ten jest żółty. Poniżej przedstawiona jest instrukcja jak można go zmienić: 


1. Przejdź do zakładki Home i wybierz Player 
2. Po otworzeniu się okienka właściwości odtwarzacza, należy wybrać Colors&Effects
3. Kliknąć Show advanced color editing 
4. Z rozwijanej listy Edit Item należy wybrać kolejno Accessibility, a następnie Focus Rectangle
5. Za pomocą narzędzia do wybierania koloru, można określić nowy kolor. 


Wyłączenie skrótu do pomijania nawigacji 
Użytkownicy czytników ekranu zawsze mieli możliwość pominięcia elementów sterujących odtwarzacza i powrót do pierwszego obiektu na slajdzie, dlatego nie muszą przeglądać funkcji odtwarzacza, aby wrócić do początku odtwarzania slajdu. Teraz skrót do pomijania nawigacji staje się tymczasowo widoczny po przejściu przez wszystkie elementy na slajdzie, dzięki czemu użytkownicy korzystający z klawiatury również mają teraz możliwość szybkiego przejścia do początku. Opcja ta pojawia się pod przyciskiem w prawym dolnym rogu slajdu oznaczonym jako „Back to top”


Skrót pomijania nawigacji jest domyślnie włączony, aby go wyłączyć należy:
1. Przejść do zakładki Home i wybrać Player 
2. W oknie właściwości odtwarzacza wybrać Other 
3. Zaznaczyć pole Disable skip nawigation shortcut 

Powrót