Jak przeprowadzić analizę odbiorców kursu

Po określeniu jakich tematów powinno dotyczyć planowane szkolenie należy uważniej przyjrzeć się osobom, które mają z tego kursu skorzystać. Ważne jest, aby mieć świadomość kto będzie szkolony, jaka jest wiedza tych osób w danym temacie i jak skutecznie się z nimi komunikować. 
 Analiza odbiorców szkoleń e-learningowych zagłębia się w szczegóły związane z pracą uczestników kursu i nie tylko, pomagając w uzyskaniu odpowiedniego i skutecznego sposobu przekazywania treści.

We właściwym poznaniu odbiorców przygotowywanego kursu pomogą następujące kroki:

Krok 1: Zadawanie pytań

Pytania pomogą dowiedzieć się więcej o osobach, które będą przechodzić kurs. 
Poniżej znajduje się kilka kategorii pytań na które warto zwrócić uwagę.

  • Pytania ogólne – przede wszystkim należy zadać sobie pytanie do kogo w pierwszej kolejności jest skierowane szkolenie i czy będzie ono przeznaczone  także dla odbiorców drugorzędnych
  • Dostępność – należy zwrócić uwagę czy wśród odbiorców znajdą się osoby ze specjalnymi wymaganiami ze względu na ich niepełnosprawność np.           wady wzroku i jeśli tak to jakie będą to potrzeby
  • Demografia odbiorców – warto dostosować wykorzystywane w kursie postaci i zdjęcia osób pod kątem takich danych jak średnia wieku odbiorców, płeć,  pochodzenia kulturowe, etniczne czy rasa, a także jeśli istnieje – dress code.
  • Posiadana wiedza i doświadczenie – kurs musi być dopasowany do aktualnego stanu wiedzy odbiorców tak, aby nie był dla nich zbyt trudny ani zbyt banalny. Należy zapytać o doświadczenie w pracy, jakim językiem się posługują, czy język kursu jest ojczystym językiem wszystkich odbiorców i jak dużo wiedzą na omawiany temat.
  • Słownictwo i styl pisania – szkolenie może być efektywne tylko jeśli zostanie właściwie zrozumiane przez wszystkich, dlatego zasadne są pytania o znajomość określonej terminologii i języka oraz jaki styl wypowiedzi powinien zostać utrzymany – formalny czy nieformalny.
  • Środowisko techniczne – im większa wiedza o środowisku uczniów z technicznego punktu widzenia, tym łatwiej przetestować kurs wcześniej i zapewnić optymalną jakość nauki. Ważne jest z jakiego urządzenia będą korzystać uczniowie, jaka dobrze obeznani są z technologią i czy posiadają dostęp do zasobów pomagających w rozwiązywaniu problemów technicznych.
  • Oczekiwania – dokładniejsze zrozumienie dlaczego właściwie uczniowie potrzebują danego szkolenia może być bardzo przydatnego podczas jego tworzenia. Oto lika pytać na które warto znać odpowiedź: dlaczego uczniowie biorą udział w tym szkoleniu, czego chcą się nauczyć, ile czasu zamierzają poświęcić na szkolenie, jaki jest poziom ich motywacji oraz jakie zaangażowanie ze strony odbiorców jest oczekiwane.

Krok 2: Obserwacje i rozeznanie

Rozmowa z innymi członkami zespołu projektowego na temat odbiorców może być przydatna, ale nie wystarczająca. Jeśli to możliwe warto poobserwować swoich uczniów w pracy i porozmawiać z ich przełożonymi czy zapoznać się ze standardowymi procedurami operacyjnymi w firmie. Dział HR może dostarczyć informacji o odbytych wcześniej szkleniach, a dział IT może odpowiedzieć na pytania dotyczące dostępnego sprzętu i oprogramowania. Jeśli spotkanie osobiste nie jest możliwe, można wysłać uczniom ankietę online dotyczącą ich codziennych zadań.

Krok 3: Analiza i identyfikacja odbiorców

Po zebraniu wszystkich informacji dobrze jest poświęcić chwilę czas na ich analizę. W wielu przypadkach okaże się, że odbiorcy kursu mają różne poziomy wiedzy, doświadczenia, potrzeby i oczekiwania. 
Ważne jest, aby na podstawie zdefiniowanych osobowości i charakterów przygotować kurs lub zestaw kursów odpowiadający zróżnicowanym potrzebom. Jeśli jednak okaże się, że wszyscy uczestnicy mają podobne doświadczenie i potrzeby, wystarczy podsumować zebrane informacje i przygotować kurs przystosowany specjalnie pod nie.

Powrót