Porównanie Articulate Storyline 3 z wersją 2

Właściwości Storyline 3 Storyline 2
Responsywny widok -  dla tabletów i smartfonów +
Responsywne narzędzie podglądu +
Responsywne ograniczenia wyświetlania +
Obsługa gestów HTML5 +
Lepsza obsługa wyjść - HTML5 +
Publikowanie w HTML5 (First/Only) +
Współczesne renderowanie tekstu +
Struktura tekstu poprzez zastosowanie tabel +
Edytor napisów +
Import napisów zamkniętych +
Niestandardowe czcionki dla napisów kodowanych +
Włączenie / wyłączenia napisów przy pomocy wyzwalaczy +
Interakcje +
Orientowanie obiektów do ścieżek ruchu +
Zmiana nazw ścieżek ruchu +
Działanie wyzwalania (kiedy obiekty przecinają się lub po zakończeniu przecięcia obiektu) +
Działanie wyzwalania (gry obiekt wchodzi lub opuszcza slajd) +
Edycja właściwości dla wielu warstw jednocześnie +
Duplikowanie wielu warsw jednocześnie +
Nowe style przycisków +
Optymalizacja dźwięku na poziomie transmisji +
Dowolny kształt obrazów zastępczych +
Automatyczne skalowanie i przycinanie obrazów, w celu wypełnienia obrazów zastępczych +
Nowe elementy projektu (dla slajdów wyników) +
Publikowanie scen lub slajdów +
Najlepsza obsługa języków +
Obsługa Section 508 w wynikach HTML5  +
Obsługa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 +
Możliwość definiowania niestandardowej kolejności kart w wynikach HTML5 +
Nawigacaja gracza przy pomocy czytników ekranu +
Identyfikator języka dla czytników ekranu +
Regulowany rozmiar czcionki dla Player +
Znajdowanie i zastęowanie czcionek +
Wykrywanie brakujących czcionek +
Kursy CD w wersji HTML5 +
Rozszerzona nawigacja +