Narzędzia do przedstawiania porównywania – Rise 360

Rise 360 pozwala na przedstawienie porównania pojęć na kilka różnych sposobów. W artykule zostanie przedstawione 6 przykładów:

Przykład 1 - Tabelka

Tabela pozwala na uporządkowane przedstawienie i porównanie treści zawierające sporą ilość kryteriów. Przygotowanie tabeli pozwala na szybkie dostrzeżenie różnic w obrębie danej cechy (przydatne podczas przedstawiania na przykład kryteriów technicznych).

Przykład 2 - Karty

Karty pozwalają na opisanie danych zagadnień bądź koncepcji (możliwe dodanie grafiki), oraz szybkie przełączanie się między nimi.

Przykład 3 - Fiszki - zestawienie

Fiszki - flashcards - pozwalają na przedstawienie w sposób podobny co i Karty. Różnica polega na tym, że w przypadku zastosowania opcji flashcards można jednocześnie przedstawić kilka zestawów pojęć. Dodatkowo na odwrocie kart można dodać tekst w postaci bardziej precyzyjnego opisu, bądź grafiki (tak jak w przykładzie).

Przykład 4 - Fiszki - stos

Poza zestawieniem obiekty flashcards można przedstawić w formie stosu. Różnica względem poprzedniego przykładu polega na tym, że jednocześnie będzie wyświetlana jedna karta. Kolejne karty będzie można wyświetlić wciskając odpowiedni przycisk.

Przykład 5 - image grids

Image grids pozwala na zestawienie ze sobą kilku bloków informacji, które zostaną ułożone koło siebie, i jednocześnie przedstawione uczestnikowi kursu.

Przykład 6 - Akordeon

Akordeon to popularne narzędzie, które często wykorzystywane jest podczas tworzenia FAQ. W przypadku przedstawiania informacji, użycie akordeonu spowoduje że w danej chwili uczestnik może otworzyć i zapoznać się z jedną kartą (do której może wrócić w późniejszym czasie), bądź otworzyć kilka kart na raz, aby odszukać różnice.

Powrót