Storyline 360 – Zmienne upływającego czasu

W listopadowej aktualizacji do Storyline 360 pojawiła się nowa funkcja - Elapsed Time Variables. Funkcja ta pozwala między innymi na śledzenie czasu, który uczestnicy kursu poświęcają na slajd, scenę lub kurs. Dodatkowo pozwala na dodanie wyswalaczy aktywujących się po upływie określonego czasu.

Funkcje upływającego czasu

Po otwarciu enu TRIGGER z zakładki INSERT, w sekcji Conditions można dostrzec 3 nowe funkcje zmiennych, które pozwalają na śledzenie czasu spędzonego: 
- na całym kursie (Project.ElapsedTime); 
- na konkretnej scenie (Scene.ElapsedTime); 
- na slajdzie (Slide.ElapsedTime).

Zakończenie kursów po określonym czasie

Dzięki nowym funkcjom możliwe jest ustawienie minimalnego czasu trwania kursu. Aby ustawić minimalny czas trwania należy:

1. Utworzyć zmienną true/false z domyślną wartością False (w przykładzie zmienna została nazwana jako "PrzykladowaZmiennaCzasu").

2. Dodać wyzwalacz zmieniający domyślną wartość w utworzonej zmiennej z False na True, po upływie określonego czasu:
     - dodając wyzwalacz należy mieć na uwadze, że czas który upłynął jest liczony jako 0,001 sekunda. 
              aby określić całkowity czas trwania w sekundach należy pomnożyć docelową liczbę sekund przez 1000. 
              aby określić całkowity czas trwania w minutach należy pomnożyć docelową liczbę minut przez 60000. 
       na poniższym przykładzie minimalny czas do ukończenia kursu to minuta.

3. Ostatnim krokiem jest dodanie wyzwalacza który na podstawie zmiany wartości z False na True w zmiennej "PrzykladowaZmiennaCzasu", spowoduje zakończenie kursu.

Aktywowanie wyzwalacza po upływie określonego czasu

Aktywowanie wyzwalacza po upływie określonego czasu jest dobrym rozwiązaniem, aby w przypadku trudniejszych pytań wywołać okno pomocy w postaci lightboxu:


1. Pierwszym krokiem będzie utworzenie zmiennej true/false z domyślną wartością False (w przykładzie zmienna została nazwana jako "Podpowiedz25Sekund").

2. Dodać wyzwalacz zmieniający domyślną wartość w utworzonej zmiennej z False na True, po upływie określonego czasu:
     - dodając wyzwalacz należy mieć na uwadze, że czas który upłynął jest liczony jako 0,001 sekunda. 
              aby określić całkowity czas trwania w sekundach należy pomnożyć docelową liczbę sekund przez 1000. 
              aby określić całkowity czas trwania w minutach należy pomnożyć docelową liczbę minut przez 60000. 
       na poniższym przykładzie czas do wyświetlenia podpowiedzi to 25 sekund.

3. Ostatnim krokiem jest dodanie wyzwalacza który na podstawie zmiany wartości z False na True w zmiennej "PrzykladowaZmiennaCzasu", spowoduje wyświetlenie odpowiedniego slajdu jako lightboxa z podpowiedzią.

Powrót